Поверителност

Лични данни

Личните данни са информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани, като например имена, адрес, телефон, имейл и IP адрес. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта – т.е. за доставяне на желаните стоки до вас. Ние спазваме Закона за защита на личните данни.


Рекламни съобщенияа

Ние не изпращаме рекламни съобщения – освен ако изрично не сте заявили съгласието си за това по време на регистрация. Ние спазваме Закона за електронните съобщения, като предоставяме възможност за отказ от рекламни съобщения по всяко време.